Responsables

Comité Organizador Local

Maria Teresa Carreño
Juan M. Castellanos
Germán Guarín